Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg
 

CS og Forsvars-ministeriet enige om tjenestemands-ansættelser

Mange på langtidskontrakt, der har gået i stor uro for, hvor vidt deres tjenestemandsansættelse kunne blive en realitet eller ej, kan nu ånde lettet op, efter at CS og Forsvarsministeriet er blevet enige om, at ansatte på langtidskontrakt fortsat tilbydes en tjenestemandsansættelse efter de 10 år på samme måde som i dag.

En sten kan falde fra brystet hos forsvarets mange ansatte på langtidskontrakt.

CS er nu nået til enighed med Forsvarsministeriet om, at medarbejdere på langtidskontrakt (K60/K62) ansat før den 1. september 2014 fortsat vil blive tilbudt en tjenestemandsansættelse efter de 10 års tjeneste på overenskomstvilkår.

- Jeg glæder mig over, at vi er kommet frem til denne løsning. Usikkerheden om tjenestemandsansættelsen har fyldt meget hos de mange berørte medlemmer, siger CS formand Jesper K. Hansen og han tilføjer:

- De ansatte der har indgået en langtidskontrakt med forsvaret, har gjort det ud fra den forudsætning, at tjenestemandsansættelsen ventede forude, og jeg er glad for, at den forventning fortsat kan blive opfyldt.

 

Spørgsmål om skæringsdato

Det er Folketinget, der med forsvarsaftalen 2013-2017 har bestemt, at ansættelsen som tjenestemand i videst muligt omfang skal ophøre i forsvaret. Det blev dog ikke dengang vedtaget, hvornår et stop for ansættelser i så fald skulle træde i kraft.

CS og HKKF har i fællesskab kæmpet for, at dette stop for tjenestemandsansættelser ikke kom til at berøre de ansatte, der har indgået en langtidskontrakt. Det er nu lykkedes med enigheden om, at skæringsdatoen først lægges 1. september 2014.

- Det har hele tiden været afgørende for CS, at vores medlemmer kan stole på den ansættelsesaftale, de indgik med forsvaret, da de underskrev en langtidskontrakt. Det har vi fået på plads nu, siger Jesper K. Hansen.

 

Uafklaret forhold

Forsvarsministeriet har for nærværende den opfattelse, at medarbejdere på langtidskontrakt, der efter ansøgning skifter hovedfunktionsniveau (skift fra den manuelle gruppe til befalingsmandsgruppen og skift fra befalingsmandsgruppen til officersgruppen), ikke vil blive tilbudt en tjenestemandsansættelse efter 10 års tjeneste på overenskomstvilkår.

Det er en opfattelse, CS ikke deler, og derfor har CS anfægtet denne opfattelse. CS forventer en snarlig afklaring på dette spørgsmål.

Efter skæringsdatoen 1. september 2014 bliver forsvarets tjenestemænd til en såkaldt lukket gruppe. Det betyder at de præcise vilkår for eksempelvis pension teknisk skal forhandles nærmere på plads med Moderniseringsstyrelsen efter sommerferien (august).