Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg
 

CS Kongres 14: Valg til hovedbestyrelsen

Formand for CS Jesper K. Hansen er klar til fire år mere. Han blev valgt uden modkandidater til posten som formand for CS

I forbindelse med de strukturændringer, CS besluttede på en ekstraordinær kongres i juni måned, var der i forvejen lagt op til ændringer i CS kommende hovedbestyrelse. Samtidig hermed har et enkelt medlem, Allan Clifford Christensen meldt afgang med årets udgang på grund af pensionering fra Flyvevåbnet.

Kandidaterne til den kommende hovedbestyrelse er valgt ude i de enkelte værn, og det betyder, at Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet fremadrettet stadig er repræsenteret med hver fire hovedbestyrelsesmedlemmer, mens Redningsberedskabet er repræsenteret med to medlemmer. Efter fusionen mellem FCE og CS, er der her valgt fire medlemmer til at repræsentere de civilt ansatte.

Strukturændringerne i CS betød også, at CS ikke længere har to næstformænd med dagligt virke i CS. I stedet har man nu en næstformand i hver enkelt af de respektive værn, der har funktionen sideløbende med sin daglige tjeneste hjemme i enheden.

Følgende er her på kongressen efter indstilling fra de enkelte valggrupper blevet valgt til næstformand i hver sin gruppe;

For Hæren; Henrik Munch Andersen, Hærstaben

For søværnet; Finn Bæk Karlsson, Søværnet Frederikshavn

For Flyvevåbnet; Hugo Nielsen, Air Transport Wing

For redningsberedskabet; Ulrik Mosekjær

For FCE; Kurt Nielsen, Værnsfælles Forsvarskommando

Desuden blev følgende valgt til medlemmer af CS Hovedbestyrelse:

For Hæren;

Ole Kjær Poulsen, Livgarden, Høvelte

Carsten Skjødt Christensen, Hærens Efterretningscenter

Lars Jensen, Hærstabens Situations Center

For søværnet:

Anders Johnsen, OPLOG Korsør

Lars Dalsgaard, 1. Eskadre

Bjørn Nielsen, FDD

For Flyvevåbnet:

Jan Berg Rasmussen, Air Control Wing

Michael Rønnow Andersen, Combat Support Wing

Flemming Lassen, Fighter Wing

For Redningsberedskabet:

Ulrik Mosekjær

Randi Nørgaard Hæstrup

For Civil Etaten:

Morten Tving, Forsvarets Ejendomsstyrelse

Jørgen Roland Pedersen, Forsvarets Materiel –og indkøbsstyrelse

Per Staal, Forsvarets Efterretningstjeneste

Valgene betød samtidig et farvel til tidligere hovedbestyrelsesmedlemmer. Ud over Allan Clifford Christensen, var det Kell Lythje Andersen og Benny Jepsen fra søværnet, samt Mary-Ann Nørbæk fra Flyvevåbnet. Tidligere 1. næstformand i CS, Bjarne A. Kehr takkede også af. Bjarne Kehr har fået en ny stilling som politisk koordinator i CS, hvor han allerede er tiltrådt.

Som kritiske revisorer blev valgt;

Viggo Veje og Kell Lythje Andersen

Formand Jesper K. Hansen takkede de afgående medlemmer for deres indsats i hovedbestyrelsen og ønskede dem held og lykke med deres videre færd, samtidig hilste han de nye medlemmer af hovedbestyrelsen velkommen, og understregede, at han glæder sig til et tæt og konstruktivt fremtidigt samarbejde.