Hjem Centralforeningen for stampersonel

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension

Tjenestemandspensionsordningen er knyttet op på en langtidsansættelse (K60/62).

I de første 10 år af langtidsansættelsen modtager man arbejdsmarkedspension (se nedenfor), og efter 10 år udnævnes man til tjenestemand.

Ved udnævnelsen til tjenestemand bliver man samtidig omfattet af reglerne om tjenestemandspension.

Tjenestemandspension udbetales i følgende tilfælde:

• Udbetaling ved pensionering
• Udbetaling af helbredsmæssige årsager
• Udbetaling ved død
• Andre årsager (eksempelvis ved opsigelse)

Udbetalingens størrelse
Udbetalingens størrelse afhænger dels af den såkaldte pensionsalder og dels af det lønskalatrin man er indplaceret på ved tidspunktet for pensionering.

Se din pension
Tjenestemandspensionen er tilgængelig på moderniseringsstyrelsens hjemmeside Log ind med nem-id.

Du kan også logge ind på tjenestemandspension.dk og se den aktuelle status på din tjenestemandspension.

OBS: Det er ikke længere muligt at se tjenestemandspensionen på pensionsinfo.dk

Opsat pension
Ønsker du at fratræde din stilling som tjenestemand i forsvaret og har optjent mindst tre pensionsalderår får du opsat pension.