Hjem Centralforeningen for stampersonel

Ny ferielov – hvad betyder den for dig?

Fredag 08/02 2019 | Nadia Skovsborg

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Som det har været fremme i medierne, kan dette få betydning for dig, der ønsker at afholde efterårsferie i september 2020. Her forklarer vi hvorfor, og hvordan du skal forholde dig.

Hvorfor skal vi have en ny ferielov?

Kort fortalt er den nye ferielov indført for at sikre, at nye på arbejdsmarkedet allerede ved det første års ansættelse kan holde ferie med løn i modsætning til nu, hvor der kan gå op til 16 måneder fra ferien er optjent, til den kan afholdes.

Du optjener fortsat 2,08 feriedag for hver måneds ansættelse, men du vil, efter den nye ferielov er trådt i kraft, have mulighed for at afholde ferien allerede måneden efter den er optjent.

Overgangsordningen og efterårsferie i 2020

Inden den nye ferielov træder i kraft, går vi ind i en såkaldt overgangsordning. Overgangsordningen skal sikre, at overgangen fra forskudt optjening og afholdelse af samtidighedsferie sker så smidigt som muligt. Men overgangsordningen kan have betydning for den måde du kan holde ferie på i efteråret 2020.

Hvis du holder ferie i perioden fra den 1. januar 2019 til den 30. april 2020, så er alt stort set som det plejer. Herefter går vi ind i et såkaldt mini-ferieår, der løber fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020. I miniferieåret er der 16,64 dage du kan holde ferie for. Der er altså nok feriedage til at holde tre ugers ferie i hovedferieperioden.

Hvis du ønsker at holde efterårsferie efter at have holdt tre ugers sommerferie, så har du 1,64 optjente dage at gøre dette for. Hvis du ønsker at afholde mere efterårsferie, så skal der overføres ferie fra tidligere ferieår.

Hvad skal du gøre?

Hvis du gerne vil holde 5 dages efterårsferie i 2020, så skal du inden 1. maj 2020 aftale med din arbejdsgiver at overføre feriedage eller særlige feriedage til dette formål.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til den nye ferielov og betydningen for din ferieafholdelse, så tag fat i Nadia Skovsborg, mail nadia@cs.dk tlf. 36 90 89 04