Hjem Centralforeningen for stampersonel

Nu også en obligatorisk tandforsikring

Fra 1. januar 2019 er du også dækket af en tandforsikring

Pr. 1. januar 2019 vil alle - der er omfattet af den obligatoriske medlemsforsikring, som noget helt ny, blive omfattet af en tandforsikring

Medlemsforsikringen vil derfor fremover bestå af en heltid ulykkesforsikring og en tandforsikring, mens livsforsikringen bortfalder som en obligatorisk dækning (kan tilkøbes som en frivillig forsikring).  

Tandforsikringen giver økonomisk tilskud til en lang række tandbehandlinger, så tandpinen ikke også giver smerter i pengepungen.

Forsikringen har ingen udløbsdato og kan fortsætte, så længe du er aktiv eller seniormedlem.

OBS! Tandforsikringen dækker ikke alene i Danmark, men også udgifter til behandling hos en autoriseret tandlæge (cand.odont.) i EU/EØS.

Tandforsikring for ægtefælle/samlever

Pr. 1. januar 2019 bliver det muligt at tilmelde ægtefælle/samlever på tandforsikringen 80 kr. pr. mdr.
Tilmeldingsblanket bliver lagt her på hjemmesiden i løbet af december måned 2018. 

Den dækker fx tandfyldninger, røntgen, bedøvelse, rodbehandling, paradentose, kirurgi, kroner, broer og tandoperatoner men også implantater, paradentose og bideskinne.

Forsikringen dækker ikke tandrensning og eftersyn.

På hjemmesiden www.cs.dk under tandforsikring, vil ydelseslisten blive tilgængelig, den oplyser, hvad du max kan få i erstatning for den enkelte behandling. Listen kan også ses på www.tryg.dk på den måde ved du, allerede før du går i gang med tandbehandlingen, hvor meget du får i økonomisk ydelse.

Forsikringen har en selvrisiko på 995 kr. og en årlig max sum på 30.000 kr. Det betyder, at du får erstatning, når selvrisikoen er opbrugt.

OBS! Bemærk der er ændring til tilsendte faktaark;

Den obligatoriske tandforsikring af 1. januar 2019 vil aldrig dække behandling; som er anbefalet af din tandlæge, allerede planlagt behandling eller behandling, som du kender til (opstået i perioden 1.7.- 31.12.2018) altså 6 måneder før ikrafttrædelsesdatoen.

Forsikringen skal ikke godkende din tandbehandling. Du går til din sædvanlige tandlæge, får den nødvendige behandling og sender efterfølgende regningen til Tryg på www.tryg.dk.

Der erstattes efter en ydelsesliste og erstatningen er skattefri.