Hjem Centralforeningen for stampersonel

CS siger nej tak til logistiktjeneste

Onsdag 13/06 2018 - Etablissementer | Jane Munk

I løbet af foråret har CS deltaget i ad hoc-udvalget omkring en eventuel etablering af en logistiktjeneste i forsvaret.

Ved siden af arbejdet i udvalget har vi været på besøg hos de en del af de berørte enheder, for at høre, hvad stemningen er ude blandt medarbejderne.

Det er på baggrund af den udarbejdede Business Case, såvel som de bekymringer, CS har mødt på rundrejsen til enhederne, at vi i CS anbefaler, at man ikke opretter logistiktjenesten i den form, der er på bordet nu.

I stedet anbefaler vi, at man tager udgangspunkt i den nuværende struktur og optimerer i de rammer.

Ikke den rigtige måde at optimere på

”Vi anbefaler, at det her ikke bliver til noget. Det gør vi på grund af, at vi mener det er en unødvendig ekstra koordinationstung enhed, man lægger ind i det eksisterende vedligeholdelses- og reparationssystem,” siger CS formand Jesper K. Hansen.

CS anerkender, at der er basis for optimering, men er samtidig bekymret for, at man med en selvstændig logistiktjeneste kommer til at køre et ekstra led ned over noget, som på mange områder fungerer i sin nuværende form.

”Selvfølgelig er vi indstillet på at der kan ændres og optimeres i det nuværende system, men vi synes ikke, det er en god ide at lave noget helt nyt,” lyder det fra Jesper K. Hansen, som samtidigt tager bekymringen hos medlemmerne i den berørte del af den operative struktur alvorligt, når de ser deres bærende kærneværdier, herunder tilhørsforhold og værnsidentitet, forsvinder i en ny tjeneste.

CS er også bekymret for, om der kan opstå forvirring ved at man som medarbejder i logistiktjenesten er underlagt en logistisk chef, samtidig med at man løser opgaven for en operativ chef. 

Konvertering af stillinger

I budgetanalysen står det blandt andet også beskrevet, hvordan man kan effektivisere ved at omlægge militære stillinger til civile. Det er i dette tilfælde vigtigt at sige, at forslaget om at konvertering af stillinger fra militære til civile ikke kun er tilknyttet en eventuel logistiktjeneste. Forslaget vil stadig være på bordet, selv om logistiktjenesten ikke bliver oprettet.

CS er meget betænkelige ved, at man omlægger disse militære stillinger til civile. Ved at omlægge militære stillinger vil man efter vores vurdering uvægerligt komme til at påvirke forsvarets evne til at løse sine kerneopgaver på sigt, og man vil dermed ligge et unødvendigt pres på de militært ansatte. 

Man fraskriver sig den fleksibilitet, der ligger i at kunne udsende militært ansatte til de internationale opgaver, vi løser.

”Nogle gange kan det give god mening at konvertere stillinger, men i tilfældet af logistiktjenesten, og derunder budgetanalysen, mener vi, at det gøres på forkerte forudsætninger. Forsvaret hævder, at civile er “billigere” arbejdskraft end militære kollegaer ud fra den påstand, at de militære kollegaer bruger en stor del af deres arbejdstid på militær uddannelse. De tilbagemeldinger, jeg får, siger, at det simpelthen ikke passer,” siger Jesper K. Hansen.

”Jeg anerkender, at civile kollegaer sagtens kan - og gør - en kæmpe indsats i forsvaret, men når det handler om at deltage helt ude på kamppladsen, er der nogle begrænsninger, og dem kan vi ikke komme udenom. Det her virker som en spareøvelse og ikke som en god mulighed for at optimere vedligeholdelses- og reparationsområdet. Det handler ikke “bare” om at rykke rundt på nogle stillinger, men om at tilføre nye ressourcer i form af flere medarbejdere, både civile og militære. Det gælder også inden for logistik” siger han.