Hjem Centralforeningen for stampersonel

Hvad betyder en fusion af FTF og LO for CS

Torsdag 12/04 2018 | Jane Munk

Fredag kan blive en afgørende dag for dansk fagbevægelse.

På to ekstraordinære kongresser skal det nemlig besluttes, om de to hovedorganisationer LO og FTF skal fusioneres til én stor hovedorganisation.

Stemmer to tredjedele af de delegerede for, vil det betyde en ny hovedorganisation, men det er stadig ikke helt sikkert, at det kommer til at ske. 3F har torsdag morgen meddelt, at de stemmer ja til fusionen, selv om holdningen indtil nu har været et nej. De har dog nogle krav, der skal opfyldes, før de kan se sig selv i en megaorganisation.

Som det største forbund i LO med 104 delegerede, har 3F eller været tungen på vægtskålen for at sætte en bremse for den nye megaorganisation. 134 nej-stemmer betyder, at fusionen ikke bliver en realitet.

CS forholder sig afventende
Hos FTF er der opbakning fra store forbund som Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd og Politiforbundet. Farmakonomforeningen, Prosa, Finansforbundet, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening og Konstruktørforeningen er modstandere af en fusion.

Hos CS vælger man at forholde sig afventende, fortæller formand Jesper K. Hansen.

”I CS har vi valgt den tilgang, at vi ikke vil stoppe de andre i forhold til at kunne gå videre, men vi tager det med vores delegerede sidst i maj og juni måned, hvor vi har et møde, hvor vi diskuterer, om vi skal være med i en eventuel ny hovedorganisation,” siger han.

Mere slagkraft
En fusion af de to hovedorganisationer betyder, at der fremover vil blive tale om en megaorganisation, der med al sandsynlighed vil få mere at skulle have sagt, alene på baggrund af sin størrelse, vurderer formanden.

”Det er skelsættende for dansk fagbevægelse´, fordi alene volumen gør, at vi har en slagkraft. Hvis det her bliver til noget bliver vi en hovedorganisation på 1.500.000 lønmodtagere i Danmark og det gør en forskel,” siger Jesper K. Hansen.

”Jeg havde gerne set, at AC også var med, men det er de desværre ikke. Det kan jo være, at vi over tid ser, at de også kommer med i fællesskabet, således at vi får en endnu mere styrket hovedorganisation.”

Bliver der stemt ja på begge kongresser fredag, vil der være en stiftende kongres allerede om eftermiddagen. Derefter vil den nye megaorganisation være en realitet pr. 1. januar 2019, og CS skal finde ud af, om vi vil være en del af den eller ej.