Hjem Centralforeningen for stampersonel

FPS retter nu fejl i udbetaling af time- og dagpenge

FPS har ved en fejl udbetalt nedsatte time- og dagpenge til ansatte på kursus/uddannelse i udlandet i perioden 1. juni 2007 til og med 29. august 2014.

Fredag 02/03 2018 - Arbejdssager | Af Aia Lykke

 

Har du været på kursus/uddannelse i udlandet i perioden 1. juni 2007 til og med 29. august 2014, og har du under opholdet modtaget nedsatte time- og dagpenge eller nedsat fast godtgørelse?

Hvis du kan svare ja til dette, er du måske berettiget til at få reguleret time- og dagpengene op til det fulde beløb.

Hvorfor kan du være berettiget?

Forsvaret ved en fejl har ydet nedsatte time- og dagpenge/nedsat fast godtgørelse til medarbejdere, der har gennemgået kurser/uddannelser i udlandet i denne periode.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse og Forsvarsministeriets Personalestyrelse har i samarbejde fundet en lang række medarbejdere, som i forbindelse med kurser/uddannelse i udlandet har modtaget nedsatte time- og dagpenge/nedsat fast godtgørelse. Disse medarbejdere og deres rejser er reguleret. Der kan dog stadig være enkelte, som ikke er blevet fundet ved søgninger i Forsvarets it-systemer.

 

Der er to betingelser, der skal være opfyldt før du eventuelt kan komme i betragtning til regulering:

Du skal have været på kursus/uddannelse i udlandet i en af følgende perioder:

  • I perioden 1. juni 2007 – 30. juni 2013 i udlandet, uanset destination.
  • I perioden 1. juli 2013 – 29. august 2014 i USA eller Canada.

For begge perioder gælder, at kurset/uddannelsen gerne må være startet før eller afsluttet efter de oplyste datoer. Afgørende er, at en del af kurset/uddannelsen ligger inden for en af de to
perioder.

 

Opfylder du alle betingelserne, og er dine rejser ikke allerede reguleret?

Har du under gennemgang af kurset/uddannelsen fået nedsatte time- og dagpenge eller nedsat fast godtgørelse, bedes du rette henvendelse til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Du bedes rette skriftlig henvendelse på fiin eller e-mail til adressen: Vibeke Buus Olesen, fiin: FRSPRO172/ FRS-PRO172@MIL.DK

Ved henvendelsen bedes du oplyse:

  • Dit fulde navn
  • Dit MA-nr. (alternativt CPR-nr. – oplysningen skal alene anvendes til identifikation)
  • Hvilken periode der er tale om

Du skal ikke rette henvendelse til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse hvis du……..

  • Har deltaget i øvelsesaktiviteter i udlandet. Dette gælder også hvis øvelsesaktiviteten ligger som en intregreret del af andre aktiviteter, f.eks. kurser/uddannelse, almindelig mødevirksomhed m.v.
  • Har deltaget i andre aktiviteter end kursus/uddannelse i udlandet, herunder INTOPS
  • Har været på kursus/uddannelse i udlandet ud over USA og Canada efter den 1. juli 2013