Hjem Centralforeningen for stampersonel

Hærens legater kaldte følelserne frem

Otte modtagere fik fredag den 2. februar overrakt hver et legat fra Hærens Regimenters Hjælpefond, som en tak for deres særlige indsats i forsvaret

Onsdag 07/02 2018 - Navnestof & Mærkedage | Helle Kolding Foto Jan Berg Rasmussen

Det skete ved en uformel, men ikke desto mindre hyggelig og stemningsfuld sammenkomst i mødelokalet Mysunde ved Værnsfælles Kommando i Karup.Der blev både uddelt legater og kram, for det var ikke kun en almindelig overrækkelse men også et øjeblik, hvor følelserne overmandede flere. For det var en særlig dag, og en særlig anerkendelse af disse otte modtageres særlige indsats i forsvaret.

Det var chefen for Hærstaben, Generalmajor H.-C. Mathiesen, der overrakte såvel legater som kram, og han holdt også en tale, hvor han udtrykte både sin anerkendelse og sin respekt for det offer, legatmodtagerne har bragt, og den indsats de har gjort. Han takkede også legatmodtagernes familier og pårørende.

-Faktisk burde I have en medalje for den støtte og opbakning I har givet gennem en svær tid, understregede generalmajoren.

CS var repræsenteret ved medlemskonsulent Jan Berg Rasmussen, og også han glædede sig over arrangementet.

-Det er et meget vigtigt arrangement, der blev afholdt i dag, og det var i rammerne af både glæde og vemod. For modtagerne har ikke kun ydet en stor indsats i forsvaret, men også betalt en høj menneskelig pris i forbindelse med deres tjeneste, siger Jan Berg Rasmussen.

Hjælpefondens fundats er netop henvendt til soldater, der er kommet til skade i tjenesten enten fysisk og/eller psykisk, eller på anden måde har fortjent en særlig støtte og opmuntring i dagligdagen. Der uddeltes legatportioner på beløb mellem 10.000 kroner og 25.000 kroner.

Knap et halvt hundrede legatmodtagere, kolleger, familie og pårørende deltog i arrangementet, hvor Prinsens Musikkorps sørgede for det musikalske islæt.

  • Hærens Regimenters Hjælpefond er stiftet ved en sammenlægning af tre legater i 1995. Fondens bestyrelse udgøres af fire medlemmer, der udover Chefen for Hærstaben tæller en repræsentant fra henholdsvis officers; -befalingsmands, og konstabelgrupperne.

  • Fonden har til formål at understøtte nuværende og tidligere ansatte, der er invaliderede i forbindelse med tilskadekomst i tjenesten, eller efterladte, der har mistet en forsørger i forbindelse med ulykker i tjenestetiden. Fonden støtter også fastansat personel, der i særlig grad har udmærket sig ved en redningsindsats, eller som en belønning til fastansat personel, der har varetaget opgaver i udlandet i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitært eller tilsvarende regi.