Hjem Centralforeningen for stampersonel

Forhandling om ”vagtaftale”

HOD og CS er p.t. i forhandling, initieret af Forsvarsministeriet, om muligheden for at indgå en aftale, der kan dække tjeneste af 24 timers varighed.

Onsdag 06/12 2017 - CS

Der har indledningsvis ikke været tale om en aftale, som skal anvendes bredt, men derimod en aftale som kunne anvendes på nogle udvalgte områder. Vi har gennemført møder med tillidsrepræsentanter de steder, hvor aftalen indledningsvist skulle dække.

Der er tale om ret vanskelige forhandlinger, idet Forsvarsministeriets og organisationernes mening om indholdet af en aftale umiddelbart er forskellige. Men vi fortsætter forhandlingerne, og er interesseret i at finde en løsning, hvor medlemmernes interesser tilgodeses i videst muligt omfang.

Vi vil naturligvis informere når der nyt.