Hjem Centralforeningen for stampersonel

Udtalelse til Innovationsminister Sophie Løhde fra CO10’s repræsentantskab

Udtalelse om vores forventninger til det fremadrettede samarbejde og den kommende overenskomst til Minister for offentlig innovation Sophie Løhde

Tirsdag 07/11 2017 - OK

CO10 har i dag vedtaget krav til OK18.

CO10’s repræsentantskabsmøde tilkendegiver, at vi ser ind i en samfundsøkonomi med vækst og plads til lønstigninger, der skal mærkes, også for de statsligt ansatte.

På repræsentantskabsmødet udtaler CO10, at den danske model er udfordret, og at OK18 derfor ser rigtig vanskelig ud.  Vi håber at møde dig som en forhandlings-modpart, der er oprigtigt indstillet på at løse de fælles udfordringer.

Problemerne hober sig op:

  • På underviserområdet har der ikke siden 2011 været fair, frie og reelle forhandlin­ger om arbejdstid.
  • Moderniseringsstyrelsen mener uretmæssigt, at de lokale arbejdsgivere kan opsige den betalte frokostpause.
  • Adskillige ministerier har opsagt et antal betalte fridage.
  • Tillidsrepræsentanterne bliver ikke i fornødent omfang inddraget om kommende ændringer på arbejdspladsen.
  • Og vigtigst af alt: Vi møder en modpart i form af Moderniseringsstyrelsen, der på ingen måde synes at kunne se idéen med fælles løsninger på fælles udfordringer. Vi møder en modpart, der ikke synes at anerkende den danske model. Vi møder en modpart, der ikke synes at se værdien af at behandle medarbejderne med respekt og omtanke.

CO10 prioriterer lønstigninger, og vi kan ikke gå ud af OK18 uden at have konstruk­tive forhandlinger, der fører til løsninger på de problemer, der har ophobet sig, og uden at have etableret et mere frugtbart samarbejde med dig og din styrelse.