Hjem Centralforeningen for stampersonel

En problematisk beslutning

Det mener CS formand Jesper K. Hansen om viceforsvarschef Per Ludvigsens valg af ny karriere efter pensionering fra forsvaret

Mandag 16/10 2017 - Forsvarsledelse | Helle Kolding

Til november starter viceforsvarschef Per Ludvigsen som seniorrådgiver i konsulentfirmaet Struensee og Co. Det er samme tidspunkt viceforsvarschefen går på pension fra forsvaret. Overgangen til et privat firma lyder umiddelbart ikke overraskende. Mange af forsvarets tidligere topchefer har også valgt at fortsætte en civil karriere, når de i den militære ’falder’ for aldersgrænsen.

Men netop konsulentfirmaet Struensee & Co. er det konsulentfirma, der sammen med et andet konsulentfirma stod bag den budgetanalyse, som de seneste måneder har været bearbejdet i et tæt samarbejde med blandt andre netop viceforsvarschefen. En analyse der skal danne baggrund for en række nye besparelser i forsvaret. Samarbejdet har tilsyneladende været så godt, at det nu har betydet en stilling til viceforsvarschefen.

-Det er en overraskende beslutning, siger CS formand Jesper K. Hansen, der kunne læse om jobskiftet på den forsvarsrelaterede hjemmeside Olfi lørdag.

Jobskiftet er ikke kun overraskende men også problematisk, mener Jesper K. Hansen videre.

-Set i relation til den megen opmærksomhed, der har været omkring budgetanalysen, ikke mindst blandt forsvarets medarbejdere, der selvfølgelig har været bekymrede for nye besparelser og konsekvenserne af disse, så synes jeg, det er en meget dårlig timing af viceforsvarschefen, siger Jesper K. Hansen, og han fortsætter;

-Hvor meget har viceforsvarschefen været involveret i analysearbejdet i forsvarets interesse, og hvor meget i analysefirmaets interesse? Det er et spørgsmål, der meget hurtigt vil blive spurgt rundt omkring blandt medarbejderne, og det er under alle omstændigheder ikke med til at gavne den allerede i nogen grad tyndslidte tillid til forsvarets øverste ledelse, som vi har mærket de senere år.

CS formandens bekymring kan hurtigt finde næring i de mange kommentarer, der allerede florerer ude på de sociale medier i kølvandet på offentliggørelsen af viceforsvarschefens nye job. Her er det netop den manglende tillid, der bringes på bane, samtidig med både en stor overraskelse og misfornøjelse. Ord som ’nepotisme’ og ’inhabilitet’ bliver nævnt, og mange kommentatorer er direkte vrede.

-Denne her beslutning sender virkelig et rigtigt dårligt signal tilbage til de mange medarbejdere, viceforsvarschefen har været chef for gennem mange år. Som jeg sagde før; en rigtig dårlig timing, og jeg forstår fuldt ud medarbejdernes forbløffelse. Jeg synes, det er meget problematisk, konstaterer Jesper K. Hansen.