Hjem Centralforeningen for stampersonel

Velkommen hjem og velkommen til et nyt liv

Et samarbejde mellem virksomheder, de faglige organisationer, forsvaret og veteranerne, skal bane vejen for veteraners muligheder for en ny tilværelse udenfor ’hegnet’

Mandag 12/12 2016 - Int. missioner | Helle Kolding

Der diskuteres i små grupper. Indimellem blander ’tovholderen’ på skemaet sig; forklarende, spørgende, undersøgende.

De 12 kursister, der denne dag er mødt frem i lokalerne ved Bernstorff slot i udkanten af København, er taget ud på en rejse. Ikke så meget i fysisk forklaring, men langt mere på en mental base. De er en del af foreningen ’Velkommen Hjem’, der specielt henvender sig til veteraner fra Forsvaret.

Det er foreningen Velkommen Hjem, der står bag projektet, der i denne forbindelse er en to dages workshop, hvor de 12 kursister møder en række oplægs -og foredragsholdere, herunder flere med direkte tilknytning til erhvervslivet. Et projekt som bestyrelsesformand Thomas Woldbye fra Københavns Lufthavne selv beskriver som; ’ VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker

at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden

ved at føre veteraner og erhvervsliv tættere på hinanden - til gavn for samfundet, virksomhed og veteran.

Fra offentlighedens side har der de sidste mange år primært været sat fokus på de veteraner, som har pådraget sig enten fysiske eller psykiske mén. Denne gruppe udgør dog under 15%, og dermed har

man overset den store gruppe af ressourcestærke veteraner, som udgør det store flertal. Disse veteraner har opbygget en række unikke og særlige kompetencer, der alle er afprøvet i praksis og under til tider

ekstreme forhold. Vejen fra militær til civil burde måske virke let for veteraner, der har været i verdens brændpunkter, men det er den langt fra altid. VELKOMMEN HJEM tilbyder en ny organisation for virksomheder, der ønsker at skabe bedre vilkår for veteranerne, nedbryde barrierer og aktivt bidrage med mentorskab. Vi samarbejder derfor med virksomheder, der aktivt vil involvere sig i at give den hjælp, vi skylder at give.’.

De to dages indhold fokuserer derfor også på, at hente alle de kvaliteter og egenskaber ud af den enkelte veteran som muligt, og give vedkommende tro på sig selv og sine kompetencer, og energi og mod til at udvikle dem til fordel for erhvervslivet -og sig selv.

Vil gerne arbejde

Martin er en af de 12 kursister. Han er trods sine kun 28 år en erfaren veteran og sergent fra Hæren med flere udsendelser bag sig. Han har været i forsvaret i ti år, og som han selv udtrykker det, har han aldrig været andet end soldat. Men udsendelserne og oplevelserne fra disse udsendelser har givet store ar på sjælen, og i det sidste mere end et år har han været sygemeldt og fået diagnosen Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD). Imidlertid er han klar til at vende tilbage på helt normale vilkår, blot i en position udenfor forsvaret.

-At vende tilbage til forsvaret er ikke længere en option, selvom det nok er det, jeg allerhelst ville, indrømmer han.

Men han vil gerne arbejde på almindelige vilkår, selvom det ikke længere kan blive som soldat i forsvaret.

Derfor var det også med nysgerrighed og velvilje, men måske også en lille smule skepsis, at han tog imod Velkommen Hjem´s tilbud om det to dage lange kursus, der skal give deltagerne en særlig introduktion til erhvervslivet og støtte dem ind i en helt ny karriere.

-Det har været en oplevelse, men jeg har lært rigtig meget. Vi vidste jo ikke rigtig hvad det var på forhånd, forklarer Martin.

Det er netop dét, at skulle få overgangen fra en tjeneste i forsvaret til at glide over i en karriere i det civile liv, der er den store udfordring for de 12 kursister. Kursisterne kommer alle fra forskellige grene af forsvaret, dog i denne omgang alle fra Hæren, men har også vidt forskellige kompetencer og aldre. Der er både de unge under 35 og de ’lidt ældre’, hvoraf et par stykker kun har få år tilbage på et arbejdsmarked inden pensionen. Men alle har et ønske om og en vilje til at få noget ud af de år, uanset om det er få eller mange, det drejer sig om.

-Her bliver vi udfordret, og får lov til at prøve flere ting af. Kurset er en god vinkel til at hjælpe med transaktionen fra militær til civil, påpeger Martin.

-Man får kigget indad, og lærerne er gode til at hjælpe os til at få alle kvaliteterne og kompetencerne frem, fortsætter han.

Fremtidig levevej

Selv har han opdaget, at han meget gerne vil dygtiggøre sig inden for it og it-systemer. Velkommen Hjem vil også netop fremme forbindelsen mellem veteranerne og erhvervslivet på den måde, at den enkelte veteran får nogle gode kontakter og en mentorordning, der er med til at føre dem i den rigtige retning og ud i det, der gerne skulle resultere i den rette uddannelse og et fremtidigt job og levevej.

Ser man på programmet for de to dage er det meget intenst og varieret. Udover de intense individuelle samtaler og sparring undervejs, er der også en række oplæg og input fra flere tidligere og nuværende chefer i Erhvervslivet og det hele krydret sammen med lidt fysisk træning og socialt samvær.

Baggrunden for hele projektet har rødder flere år tilbage. Med inspiration fra det store udland, etableredes Helene Djursø som en formidler mellem erhvervslivet og eksempelvis hjemsendte veteraner/soldater.

-Erhvervslivet efterspørger jo netop mange af de kompetencer, veteraner kommer med, forklarer den daglige leder af Velkommen Hjem, Helene Djursø.

-Vi hjælper konkret veteranen med at forlade forsvaret og komme over i en civil tilværelse og lære det ’civile sprog’, forklarer hun videre.

Hun påpeger, at de enkelte veteraner jo har rigtig meget at byde ind med, og derfor er en vigtig ressource for det civile arbejdsmarked, men at man også lige skal have tid og støtte til at forså den nye verden, og at få ’oversat’ de hidtil lærte militære kompetencer, til netop også at kunne bruges i en civil verden.

Virksomhederne får til gengæld en medarbejder, der udover en række stærke faglige kvalifikationer og erfaring, også er dedikerede og dybt motiveret. "Styrkemålsplanlægger", "morterobservatør", "garnisonskommandant" – er sort snak for de fleste, der ikke har båret grønt tøj. Vi ved, at alle veteraner har en stor erfaring og ballast fra deres arbejdsliv i forsvaret - og en lang række kompetencer, som blot venter på at blive omsat til forståelig snak!

Sammen med den enkelte veteran bygger Velkommen Hjem en platform op for den enkelte soldat, så vedkommende bliver pejlet rigtigt ind på sin fremtidige civile karriere, og støttet gennem hele forløbet med coaching, mentorordning, praktik og vejledning. Man satser på at kunne køre cirka 4-5 hold ’Velkommen Hjem’ om året.

Kontakten til Velkommen Hjem og den fremtidige civile tilværelse sker via eksempelvis direkte kontakt til foreningen på www.velkommenhjem.net, Veterancenteret i Ringsted eller de faglige organisationer som CS, HPRD og HOD.