Hjem Centralforeningen for stampersonel

Flyvevåbnets Chefsergent er trukket i arbejdstøjet

1. juni starter René Hinrich officielt som Flyvevåbnets Chefsergent. Men hvad er egentlig meningen med den nye funktion? CS Bladet har spurgt både ham og Flyverstabens chef

Tirsdag 31/05 2016 - Flyvevåbnet | Af Kenneth Skov Jensen

De seneste måneder har flyvevåbnet igen forberedt udsendelsen af nye enheder. Denne gang skal der sendes kampfly og en C130 Hercules i mission, men det er blot aktuelle eksempler blandt mange andre enheder som både radarbidrag og Challenger-fly, der jævnligt efterspørges i både nationale og internationale missioner.

- Uanset hvor du ser hen i flyvevåbnet, er der stort træk på vores ressourcer. Så det handler hele tiden om at finde ud af, hvordan vi gør tingene smartest i forhold til belastningen på vores medarbejdere og i forhold den opgave, der skal løses, siger chefen for Flyverstaben Max A.L.T. Nielsen (MALT), da CS Bladet møder ham til en snak om den nye funktion – flyvevåbnets chefsergent – han har skabt, og nu også har vakt til live med ansættelsen af René Hinrich i stillingen.

For med ansættelsen af flyvevåbnets chefsergent ønsker MALT at danne grundlag for, at der skabes en stærkere dialog imellem flyvevåbnets medarbejdere og topledelse til gavn for flyvevåbnets opgaveløsning og udvikling.

- I hverdagen skal René have en finger på pulsen i forhold til, hvad der rører sig i flyvevåbnet. Og så skal han kunne holde mig opdateret om de udfordringer, medarbejderne står med, og hvilke idéer de går med i forhold til opgaveløsningen, siger MALT.

Med andre ord: René Hinrich kan som chefsergent fortælle og uddybe for medarbejderne, hvorfor flyvevåbnets ledelse gør, som den gør, og han kan modsat fortælle MALT, hvorfor medarbejderne siger, som de siger. Det handler om at skabe bedre forståelse begge veje.

Flyvevåbnet har altid mange enheder på højt beredskab med opgaver af høj kompleksitet. Og i det miljø er det mellemlederen, der har fingeren på pulsen, og som er i stand til at identificere, hvordan ledelsens budskaber og visioner bliver opfattet og fortolket hos medarbejderne. Mellemlederen er den, der skal kunne bringe ledelsens budskab videre på den rigtige måde, og samtidig være den modpol der kan udfordre ledelsens retning og fortælle, hvordan en given opgave bedst kan løses ude ved enhederne.

- Det er et spørgsmål om dialog. Jeg har brug for på bedste måde at få udbredt mine visioner for flyvevåbnets udvikling. Det betyder samtidig, at jeg har brug for en god føling med hverdagen, og derfor vil det være et stort udadvendt virke, som ligger på chefsergentens bord, tilføjer MALT.

Et ønske længe
For MALT har det længe været et ønske at kunne oprette en funktion som den, René Hinrich har fået. Det har han arbejdet på, siden han var stabschef i den daværende Flyvertaktisk Kommando. Dengang var det med hans egne ord den rigtige idé på det forkerte tidspunkt. For med chefsergenten får MALT et værktøj, der kan åbne nogle døre,  en chef ikke altid selv kan åbne.

- Uanset hvor åbent jeg inviterer til dialog, tror jeg på, at der er nogle ting, jeg bare ikke får at vide. Sådan vil det være. Jeg tror på, at René har en større chance for at være tættere på, hvad der rører sig, fordi det er lettere at sige tingene til ham, og det kan være med til at kvalificere mine beslutninger, siger MALT.

Siger sin mening
Arbejdet starter officielt onsdag d. 1. juni for René Hinrich, og også han har en klar forventning til, hvad det er for en person, kollegerne i flyvevåbnet vil møde, når chefsergenten kommer på besøg.

- Jeg er, som jeg er. Jeg siger min mening ”up front” på en sober måde, og det er mit budskab til mine kolleger. Jeg er ikke en erstatning for tillidsmandsvirket, men kom til mig, hvis der er noget, vi skal drøfte i forhold til den daglige opgaveløsning og de udmeldinger, der kommer fra ledelsen, siger René Hinrich.

René Hinrich vil i den kommende tid begynde sit arbejde med at besøge flyvevåbnets enheder samt de ansatte i værnsfælles myndigheder og styrelser. René Hinrich kommer fra en baggrund i flyvevåbnet, og han ser stillingen som sin mulighed for at påvirke flyvevåbnets udvikling på mellemledernes vegne.

- Jeg er den nye chefsergent, men jeg er også den uformelle person, de kan gå til med de spørgsmål og idéer, de har, som jeg kan tage i direkte dialog med MALT, siger René Hinrich.

Fælles ansvar
Både chefsergenten og MALT understreger, at stillingen ikke er en erstatning for noget, der er i forvejen. Det skal hverken ses som en kortslutning af de lokale ledelser og mellemlederråd eller af samarbejdscirkulæret, de lokale samarbejdsudvalg og tillidsrepræsentanterne.

- Flyvevåbnet er karakteriseret af dygtige fagpersoner med høje uddannelser og erfaring inden for komplekse fagområder. Når det handler om, hvordan vi får det bedste ud af ressourcerne, og bringer flyvevåbnet fremad, så tror jeg, at vi skal se på ledelsesvirket, og hvad det vil sige at være mellemleder, siger MALT.

Han forklarer, at det er absolut nødvendigt at kunne tale opgaveløsning og medarbejdernes ansvar på de forskellige niveauer.

- Jeg vil gerne have, at vi viser ansvarlighed både opad og nedad. Får man som mellemleder en ordre, der ikke giver mening, er det ens ansvar at tage dialogen. På et tidspunkt er der en, der har ansvar for at tage en endelig beslutning, men indtil da skal der gives modspil, når det er nødvendigt, siger MALT og tilføjer:

- Det stråler langt ud af René, at han kommer med energi, og jeg er ikke i tvivl om, at han siger det, hvis han er uenig med mig.

Er Flyvevåbnets Chefsergent ikke bare en pyntegenstand i Ledelsessekretariatet?
- Nej overhovedet ikke. Nu har René givet eksempler på, hvordan han vil fungere aktivt. Jeg har store forventninger til, hvad det arbejde kan gøre for at forbedre de beslutninger, vi træffer i Flyverstaben og de aktiviteter, der finder sted i Flyvevåbnet. Det har ikke noget med en pyntegenstand at gøre, siger MALT.

Er han ikke bare én, der skal skælde folk ud på dine vegne?
- Nej. Da jeg introducerede ideen, var det, der gjorde mig mest nervøs, at folk ville se et billede af en sergent major, der marcherer alene rundt med ”stiff upper lip” og en pind under armen. Der er ikke noget, jeg mindre kunne ønske mig. Det her drejer sig om ledelse. Vi løser selvfølgelig ikke alle problemer med den her ansættelse, men det er en styrkelse til at løse opgaverne på en god måde.

CV René Martin Hinrich

Født: 17. september 1967

2014-            Udviklingssektionen, Planlægningsdivisionen, Flyverstaben, Værnsfælles Forsvarskommando

2011-2014     Force Protection sektionen, Planlægningsdivisionen, Flyvertaktisk Kommando

2006-2011     Faggruppe Militær Efteruddannelse, Air Force Training Centre (Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole - FFOS)

2000-2006     Faggruppe Mellemlederuddannelse, Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole (Flyvevåbnets Operationsstøtteskole – FLOK)                           

1988-2000     Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersskole (FLSR)

1987-1988     Eskadrille 560, Luftværnsgruppen