Hjem Centralforeningen for stampersonel

CS får en ny organisationsaftale - for nye ansatte på CS' militære overenskomst efter 1. april 2015

OK15: For at sikre de bedst mulige vilkår for nye og kommende medlemmer, har CS aftalt sig til en helt ny organisationsaftale. Særligt pensionen bliver styrket.

Torsdag 09/04 2015 - OK

Alle under CS’ militære overenskomst, der ansættes i forsvaret fra 1. april 2015 og frem, bliver omfattet af en helt ny organisationsaftale.

Den nye organisationsaftale berører alene de nye militære kolleger. Det er der en særlig grund til.

Vilkårene får de nye militært ansatte har grundlæggende ændret sig siden den seneste overenskomst, særligt fordi de ikke får mulighed for at blive tjenestemænd i forsvaret.

De eksisterende kontrakter kan ikke i tilfredsstillende grad tage højde for, at nyansatte ikke kan se frem til en tjenestemandsansættelse og efterfølgende tjenestemandspension.

- Det har været vigtigt for CS at lave en ny aftale med forsvaret, som giver vores nye og fremtidige kolleger de bedst mulige forhold i arbejdslivet. Både mens de arbejder, men også så de efterfølgende har en fornuftig pension, siger CS formand Jesper K. Hansen.

Der er ikke lavet om på den eksisterende organisationsaftale, så alle medlemmer, der er ansat i dag, fortsætter på deres nuværende vilkår.

Styrket pension
Den nye organisationsaftale byder på en markant forbedring af pensionen. Den arbejdsgiverbetalte pension er øget til 16 pct., mens karensperioden for nye kolleger er fjernet, så alle under CS’ aftaler optjener pension fra første arbejdsdag i forsvaret.

Det er en stor forbedring, da nye kolleger indtil i dag har haft en karensperiode de første 18 måneder, hvor forsvaret ikke har skullet betale til pension.

- Ser man på, hvad andre unge i samme aldersgruppe og med lignende uddannelser kan se frem til i pension fra dag ét, så har vi lavet en særdeles god aftale.

Det bliver nu også muligt at oprette en frivillig aldersopsparing, hvis man frivilligt ønske at spare yderligere op til pensionen.

Overgangsordning
Selvom den nye organisationsaftale gælder for CS medlemmer ansat efter 1. april 2015, så er der i aftalen også taget højde for den gruppe, der er ansat i perioden fra 1. september 2014 og frem, hvor det ikke længere var muligt at komme på langtidskontrakt med efterfølgende tjenestemandsansættelse.

For de medlemmer er der lavet en overgangsordning til den nye organisationsaftale, hvis det ønskes.

Omfordeling af midler
Den forbedrede pension i den nye aftale er gjort mulig ved at omlægge basisløn og funktionstillæg og flytte nogle af midlerne over på pension. Der er altså ikke tilført flere penge.

Om det kan betale sig at skifte til den nye organisationsaftale, kræver derfor også en individuel vurdering af fordele og ulemper, fordi det kan have en konsekvens for den nuværende basisløn, hvis man vil overgå til den nye aftale med forbedret pension.

 

Få overblikket over den nye aftale mellem CS og forsvaret.

CS militær
Ændringer på CS’ militære del (ved ansættelser på CS overenskomst efter 1. april 2015)

Der er lavet ny organisationsaftale som gælder for alle kommende CS medlemmer, der bliver ansat i forsvaret efter 1. april 2015.

Alle ansat før 1. april 2015 fortsætter på deres nuværende vilkår.

Ansættelse – Gælder for alle kontrakter efter den nye organisationsaftale
- Der er ingen pligtig afgangsalder
- Alle ansættelser er uden tidsbegrænsning,

Dog kan tidsbegrænset ansættelse ske i forbindelse med:
- INTOPS   
- Søværnets- og Flyvevåbnets reaktionsstyrkeuddannelse

Tidsbegrænsede ansættelser skal ske efter aftale med CS, med mindre der er tale om forlængelser af allerede tidsbegrænsede ansættelsesforhold.

Pension
Pensionsforholdene er blevet forbedret for ansatte på overenskomstansættelse med arbejdsmarkedspension – det vil sige, alle der fremover bliver ansat.

Arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag stiger fra:

10 pct. (for ansatte under 26 år)
15 pct. (for ansatte over 26 år)

Til

16 pct. for alle ansatte uanset alder

Karensperioden på 18 måneder frafalder. Alle CS medlemmer optjener altså pension fra den første dag, de er ansat i forsvaret.

Det bliver nu også muligt at oprette en frivillig aldersopsparing, som er med til at give det største samlede udbytte af pensionsopsparingen, når den en dag skal udbetales.

Overgangsordning for nuværende medlemmer
Alle der er ansat mellem 1. september 2014 og 1. april 2015 kan overgå til den nye organisationsaftale. Det vil være en individuel vurdering, hvad der bedst kan betale sig for den enkelte

Ny lønindplacering for konstabler
- Den nye aftale betyder også, at konstabler fremover stiger i løntrin efter fire år og ikke først ved deres 35 år, hvor de i den nuværende aftale bliver specialister.

Beredskabsstyrelsen
For CS medlemmer i Beredskabsstyrelsen er der kun én ændring til den nuværende overenskomst:
Der er ikke længere en pligtig afgangsalder (gælder for alle ansatte)

CS Civile
CS’ civile medlemmer fortsætter på den nuværende overenskomst med én enkelt ændring:
Fjernelse af provinssatser

Den såkaldte provinssats fjernes for materielforvaltere uden uddannelse samt for kasernemester 5. Disse satser erstattes med hovedstadssatsen, hvilket svarer til en stigning i basislønnen.