Hjem Centralforeningen for stampersonel

Pensionist

Pensionistmedlemskab er ment som et videre forløb af det oprindelige medlemskab. Derfor har vi igennem tiden arbejdet for, at tilbud og muligheder for de aktive medlemmer, også skal være til gavn for pensionistmedlemmerne.

At være pensionist/passiv medlem i CS bringer følgende fordele:

 • Mulighed for fortsættelse af privatforsikringer hos RUNA
 • Mulighed for fortsættelse af privatforsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring
 • Mulighed for leje af organisationens sommerhuse
 • Få tilsendt CS Bladet
 • Få tilsendt en CS kalender
 • Mulighed for medlemskab af Forbrugsforeningen
 • Endvidere har pensionerede medlemmer, der modtager tjenestemandspension mulighed for at optage låne i Tjenestemændenes Låneforening, idet lånet dog som udgangspunkt skal være afviklet ved det 70. år.

CS har fastsat det årlige kontingent til det, der svarer til et månedskontingent for et fuldt betalende medlemskab. Kontingentet vil årligt blive reguleret med den samme stigning som stigningen på et almindeligt månedskontingentet.

FCE pensionistgruppe - kontakt

Kontakter i FCE-Pensionistgruppen:

Formand
Arne Haugaard

Katsigvej 4, Skærum
9900 Frederikshavn
Tlf. 40 68 88 82
E-mail: haugaardarne@gmail.dk

Forretningsfører
Eddy Marup

Sølvgade 71, Hallund
9700 Brønderslev
Tlf. 50 99 79 00
E-mail: marrup@gmail.com

Regionsleder Nord
Jørn Houbak
Hattemagervej 12
9300 Sæby
Tlf. 40 87 10 43
E-mail: jorn.houbak@gmail.com

Suppleant Region Nord
Mogens Bæk
Ole Lukøjesvej 3
9700 Brønderslev
Tlf. 20 21 86 91
E-mail: mj-baek@mail.dk

Regionsleder Syd
Johannes Norrild
Fasanvej 1
6440 AUgustenborg
Tlf. 40 73 00 37
E-mail: am-j.norrild@vip.cybercity.dk

Suppleant Region Syd
Mogens Højstrup
Hjejlebakken 16
5210 Odense NV
Tlf. 50 49 01 45
E-mail: mobi@glenten.dk

Regionsleder Øst
Rudi Westergaard
SKytten 42
3650 Ølstykke
Tlf. 60 13 35 00
E-mail: fce@58100642.dk

Suppleant Region Øst
Hanne Strunge
Spaden C4, st., dør 4
2630 Taastrup
Tlf. 20 46 76 85
E-mail: hanne@strunges.dk

FCE's vedtægter

 

 

 

Gratis bog: "Mit liv med Søværnet"

Mogens Højstrup har forfattet et værk med titlen "Mit liv med Søværnet".

Det er interessant læsning for vore mange medlemmer der tilhører søens glade gutter, men en enkelt bolværksmatros som jeg selv finder den også interessant.

Bogen kan downloades her eller findes i listen over filer i højre side

Den er til dig og ganske gratis. 

--

Med vanlig venlig hilsen
Eddy Marrup

Æresmedlemmer

På FCE Pensionistgruppes generalforsamling onsdag 16. marts blev Poul Henning Klausen og Flemming de Lichtenberg udnævnt som æresmedlemmer.

Arne Haugaard, formand for Pensionistgruppen overrakte bevis herfor.

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling 19. april 2018 i Forsvarets Civil-Etats Pensionistgruppe under CS

Torsdag den 19. april 2018 klokken 11.00
i Seniorhus, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C.

Velkomst ved formand Arne Haugaard
Formand, CS, Jesper K. Hansen orienterer om CS

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg:
  1. valg af formand
  2. valg af forretningsfører
  3. valg af 3 regionsledere, Nord-Syd-Øst
  4. valg af 3 suppleanter, Nord-Syd-Øst
  5. valg af bilagskontrollant
  6. valg af suppleant for bilagskontrollant
 6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest

den 5. april 2018.

Regnskabet for 2016 og 2017 kan rekvireres ved tilmeldingen.
Pensionistgruppen yder tilskud til billigste togrejse med DSB (Pensionistbillet)

Af hensyn til traktementet, som pensionistgruppen er vært ved, bedes tilmeldingen ske til forretningsfører Eddy Marrup, marrup@gmail.com senest onsdag den 5. april 2018.

 

SPil kegler i Grøndals Centret 17. august 2018

 • Sæt kryds i kalenderen den 17. august
  for da spiller vi igen kegler i Grøndals centret,
  Hvidkildevej 64 København N. 
 • Det er der, hvor vi plejer at spille. Denne gang dog uden Georg, som er gået bort.
 • Vi starter kl. 10.29, hvorefter vi spiller kegler og derefter spiser sammen. Og til sidst er der præmie uddeling. Vi er færdige senest ved 14.29 tiden + -.

Det giver nogle ændringer, men også nogle forandringer, som nok kommer os alle til gode.

Nu er der ingen undskyldning for IKKE at møde op, da du kan komme og nyde 3 stk. smørrebrød for kr. 60,- , samt det gode selskab. Drikkelse med mere købes på stedet for egen regning. Vil du også spille kegle om de fine præmier, kostet det ekstra. Mad + kegler+ eventuel præmie koster kr. 100,-

Der er 21 tilkendegivelser om deltage i kegle spillet i maj og 23 i august.

Så kom med din tilmelding hurtigst og din betaling senest den 07. maj. Hvis ingen aftale, indsættes beløbet på konto i Nordea. Reg. 1345 konto nr. 0717 615 182. Husk navn og antal på indbetalingen.  Hvis indbetalingen indeholder penge for både mad og spil, samt kun mad, skal jeg vide, hvem der tilmeldes, hvad. Venner, bekendte og CS pensionister er også meget velkommen. I bedste fald send tilmelding via mail. fce@58100642.dk

Jeg har fået aftalen om keglespil i maj og august op af stå ved hjælp af KAF, som er Kystartilleri foreningen, Københavns afdelingen. Og i den forbindelse er de (KAF), der vil deltage også inviteret med for egne midler. Vi siger tak til KAF for at vi stadigvæk har mulighed for at spille kegler.

 • I juni eller juli bliver der en tur til Sporvogns muset, hvor vi får en rundvisning. Maden medbringer vi selv. Hvilken dag?? Det aftaler vi på førstkommende kegledag den 17. maj. Kan du ikke komme, så send mig en mail om en ønsket dato. Den dag, der får flest stemmer, bliver dagen til besøget. Det koster kr. 120 at komme ind. Detaljeret program følger når vi ved, hvor mange der deltager.
 • Der var generalforsamling den 19. april i Senior Huset i Odense, hvor alle modtog genvalg og blev valgt. Der var 22 fremmødte, hvor af de 20 kunne stemme. Referat følger fra Eddy Marrup.

Hanne og jeg ser frem til at møde jer den 18. maj.

Med venlig hilsen

Forsvarets Civil Etat´s pensionistforening

En del af CS fagforening

Ved, regionsleder i Øst

Rudi Westergaard

Skytten 42

3650  Ølstykke

60133500

 

Referat fra Generalforsamling i Odense Kultur Center den 19. april 2018 følger snarest

Her er en køreplan fra København til Odense Kultur Center, hvor vi afholder vores generalforsamling den 19. april kl. 11.00.

I kan komme frem på mange måder. Det her er kun en af dem.

MEN - Meld dig/jer til hos Eddy. Kom og giv dit besyv med. Vi er alle ligeværdige medlemmer.

Glæder mig til at se jer på dagen.

   
08:52 København H  (SporSp. 6) ICL 51041 Retning Struer St. og Aalborg St.

1 t 16 min, 1 stop undervej  (Kører ca. hvert 60 min)  Reservering anbefales

Ankomst 10:08 Odense St.

o    Til fods   151 m, 7 min

o    Afgang 10:30 OBC Syd Plads E (Odense Kommune)

Bus 10H Retning Havnebus

14 min, 6 stop undervejs

Kører ca. hvert 40 min §  Busholdepladsen ved OBC Nord Plads I er flyttet ca. 150 meter

Fra 19. marts til 26. april bliver busholdepladsen ved OBC Nord Plads I flyttet ca. 150 meter i retning mod indgangen til Danmarks Jernbanemuseum. Busholdepladsen bliver midlertidigt flyttet, da der skal anlægges fortov og opsættes læskure ved OBC Nord Plads I.

Læs mere:

Se stoppestedet på kortet

Ankomst10:44

Seniorhuset (Odense Kommune)

 

 

Med venlig hilsen
Forsvarets Civil Etat´s pensionistforening
En del af CS fagforening
Regionsleder i Øst
Rudi Westergaard
60133500

Besøg Skjoldenæsholm Sporvejsmuseum 19. juli 2018

Som aftalt skal vi en tur til Skjoldenæsholm, hvor vi finder sporvejsmuseet.

Det sker den 19. juli, hvor vi mødes foran indgangen kl. 10.44.

 

 

 

Adressen er:

 

 

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm
Skjoldenæsvej 95 
DK-4174 Jystrup Midtsjælland 

Mellem Roskilde og Ringsted på Sjælland. 
Ca. 65 km sydvest for København. 

 

Er vi op til 20 deltagere, koster det kr. 120,- pr individ.

Er vi flere end 20 deltager er prisen kr. 100,- pr individ.

Ingen tilmelding og ingen betaling på forskud.

MEN: MØD OP;

Vi medbringer selv vores frokost, som vi indtager i det grønne. Hvis det regner, må vi gerne benytte Valby remissen. Der kan købes drikke varer og sandwich på stedet.

Vores forening ”Forsvarets Civil Etat” har sponsoreret en rundvisning, (kr. 700,-) som finder sted kl. 11.01. Og det varer en lille times tid, hvorefter vi kan indtage vores frokost.

Hvis du/I kører i bil og kan medtage passagerer, så giv Hanne besked.

Skal du/I bruge en transport, så er det igen Hanne, du skal kontakte.

Hanne kan kontaktes på: tlf. 2046 7685. Og så vil Hanne koordinere transporten på bedste måde.

Kontakt gerne CS pensionister, selv om det kan være lidt svært. De ved ikke, hvad de går glip af..

Og vel mødt til alle fra Hanne og jeg.

Med venlig hilsen

Forsvarets Civil Etat´s pensionistforening

En del af CS fagforening

Ved, regionsleder i Øst

Rudi Westergaard

Skytten 42

3650  Ølstykke

60133500