Hjem Centralforeningen for stampersonel

Pensionist

Pensionistmedlemskab er ment som et videre forløb af det oprindelige medlemskab. Derfor har vi igennem tiden arbejdet for, at tilbud og muligheder for de aktive medlemmer, også skal være til gavn for pensionistmedlemmerne.

At være pensionist/passiv medlem i CS bringer følgende fordele:

 • Mulighed for fortsættelse af privatforsikringer hos RUNA
 • Mulighed for fortsættelse af privatforsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring
 • Mulighed for leje af organisationens sommerhuse
 • Få tilsendt CS Bladet
 • Få tilsendt en CS kalender
 • Mulighed for medlemskab af Forbrugsforeningen
 • Endvidere har pensionerede medlemmer, der modtager tjenestemandspension mulighed for at optage låne i Tjenestemændenes Låneforening, idet lånet dog som udgangspunkt skal være afviklet ved det 70. år.

CS har fastsat det årlige kontingent til det, der svarer til et månedskontingent for et fuldt betalende medlemskab. Kontingentet vil årligt blive reguleret med den samme stigning som stigningen på et almindeligt månedskontingentet.

FCE pensionistgruppe - kontakt

Kontakter i FCE-Pensionistgruppen:

Formand
Arne Haugaard

Katsigvej 4, Skærum
9900 Frederikshavn
Tlf. 40 68 88 82
E-mail: haugaardarne@gmail.dk

Forretningsfører
Eddy Marup

Sølvgade 71, Hallund
9700 Brønderslev
Tlf. 50 99 79 00
E-mail: marrup@gmail.com

Regionsleder Nord
Jørn Houbak
Hattemagervej 12
9300 Sæby
Tlf. 40 87 10 43
E-mail: jorn.houbak@gmail.com

Suppleant Region Nord
Mogens Bæk
Ole Lukøjesvej 3
9700 Brønderslev
Tlf. 20 21 86 91
E-mail: mj-baek@mail.dk

Regionsleder Syd
Johannes Norrild
Fasanvej 1
6440 AUgustenborg
Tlf. 40 73 00 37
E-mail: am-j.norrild@vip.cybercity.dk

Suppleant Region Syd
Mogens Højstrup
Hjejlebakken 16
5210 Odense NV
Tlf. 50 49 01 45
E-mail: mobi@glenten.dk

Regionsleder Øst
Rudi Westergaard
SKytten 42
3650 Ølstykke
Tlf. 60 13 35 00
E-mail: fce@58100642.dk

Suppleant Region Øst
Hanne Strunge
Spaden C4, st., dør 4
2630 Taastrup
Tlf. 20 46 76 85
E-mail: hanne@strunges.dk

FCE's vedtægter

 

 

 

Gratis bog: "Mit liv med Søværnet"

Mogens Højstrup har forfattet et værk med titlen "Mit liv med Søværnet".

Det er interessant læsning for vore mange medlemmer der tilhører søens glade gutter, men en enkelt bolværksmatros som jeg selv finder den også interessant.

Bogen kan downloades her eller findes i listen over filer i højre side

Den er til dig og ganske gratis. 

--

Med vanlig venlig hilsen
Eddy Marrup

Æresmedlemmer

På FCE Pensionistgruppes generalforsamling onsdag 16. marts blev Poul Henning Klausen og Flemming de Lichtenberg udnævnt som æresmedlemmer.

Arne Haugaard, formand for Pensionistgruppen overrakte bevis herfor.

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling 19. april 2018 i Forsvarets Civil-Etats Pensionistgruppe under CS

Torsdag den 19. april 2018 klokken 11.00
i Seniorhus, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C.

Velkomst ved formand Arne Haugaard
Formand, CS, Jesper K. Hansen orienterer om CS

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg:
  1. valg af formand
  2. valg af forretningsfører
  3. valg af 3 regionsledere, Nord-Syd-Øst
  4. valg af 3 suppleanter, Nord-Syd-Øst
  5. valg af bilagskontrollant
  6. valg af suppleant for bilagskontrollant
 6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest

den 5. april 2018.

Regnskabet for 2016 og 2017 kan rekvireres ved tilmeldingen.
Pensionistgruppen yder tilskud til billigste togrejse med DSB (Pensionistbillet)

Af hensyn til traktementet, som pensionistgruppen er vært ved, bedes tilmeldingen ske til forretningsfører Eddy Marrup, marrup@gmail.com senest onsdag den 5. april 2018.

 

SPil kegler i Grøndals Centret 18. maj og/eller 17. august 2018

FCEP Region Øst har fået mulighed for at spille kegler i Grøndals Centret, hvor vi er vant til at spille.

Efter Georgs bortgang, er der en del ændringer, men ikke flere end vi kan magte. Vi har mulighed for at spille fredag den 18. maj og/eller fredag den 17. august 2018.

Vi har mulighed for at starte kl. 09.49 og slutte omkring ved 13 tiden.
Der sker selvfølgelig nogle ændringer, men der er stadigvæk præmier, men ingen medaljer. Også mad, men drikkelse og kaffe må man selv købe.
Den eksakte pris er endnu ikke helt på plads, men er afhængig af deltager antal. Tænk over det!
Hvilken måned?
Måske begge måneder?

Lad mig det vide senest på generalforsamlingen i Odense, eller via mail fce@58100642.dk senest den 12. april 2018.


Med venlig hilsen
Region Øst
Rudi Westergaard

Generalforsamling i Odense Kultur Center den 19. april 2018 kl. 11.00

Her er en køreplan fra København til Odense Kultur Center, hvor vi afholder vores generalforsamling den 19. april kl. 11.00.

I kan komme frem på mange måder. Det her er kun en af dem.

MEN - Meld dig/jer til hos Eddy. Kom og giv dit besyv med. Vi er alle ligeværdige medlemmer.

Glæder mig til at se jer på dagen.

   
08:52 København H  (SporSp. 6) ICL 51041 Retning Struer St. og Aalborg St.

1 t 16 min, 1 stop undervej  (Kører ca. hvert 60 min)  Reservering anbefales

Ankomst 10:08 Odense St.

o    Til fods   151 m, 7 min

o    Afgang 10:30 OBC Syd Plads E (Odense Kommune)

Bus 10H Retning Havnebus

14 min, 6 stop undervejs

Kører ca. hvert 40 min §  Busholdepladsen ved OBC Nord Plads I er flyttet ca. 150 meter

Fra 19. marts til 26. april bliver busholdepladsen ved OBC Nord Plads I flyttet ca. 150 meter i retning mod indgangen til Danmarks Jernbanemuseum. Busholdepladsen bliver midlertidigt flyttet, da der skal anlægges fortov og opsættes læskure ved OBC Nord Plads I.

Læs mere:

Se stoppestedet på kortet

Ankomst10:44

Seniorhuset (Odense Kommune)

 

 

Med venlig hilsen
Forsvarets Civil Etat´s pensionistforening
En del af CS fagforening
Regionsleder i Øst
Rudi Westergaard
60133500