Hjem Centralforeningen for stampersonel

Pensionist

Region Nord’s arrangement.

Hvor er det træls at skulle skrive en aflysning, men desværre var der kun 2 udover bestyrelsen der var interesseret i arrangementet den 30. august med Foto Henning.

 Det er synd, for hvad han ikke ved om flyvevåbnets fly og kan dokumentere det med utroligt flotte billeder er ikke værd at vide.

 Men men men det lader vi os ikke gå på af og derfor vender vi tilbage med arrangementet på et senere tidspunkt.

Pensionistmedlemskab er ment som et videre forløb af det oprindelige medlemskab. Derfor har vi igennem tiden arbejdet for, at tilbud og muligheder for de aktive medlemmer, også skal være til gavn for pensionistmedlemmerne.

At være pensionist/passiv medlem i CS bringer følgende fordele:

 • Mulighed for fortsættelse af privatforsikringer hos RUNA
 • Mulighed for fortsættelse af privatforsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring
 • Mulighed for leje af organisationens sommerhuse
 • Få tilsendt CS Bladet
 • Få tilsendt en CS kalender
 • Mulighed for medlemskab af Forbrugsforeningen
 • Endvidere har pensionerede medlemmer, der modtager tjenestemandspension mulighed for at optage låne i Tjenestemændenes Låneforening, idet lånet dog som udgangspunkt skal være afviklet ved det 70. år.

CS har fastsat det årlige kontingent til det, der svarer til et månedskontingent for et fuldt betalende medlemskab. Kontingentet vil årligt blive reguleret med den samme stigning som stigningen på et almindeligt månedskontingentet.

FCE pensionistgruppe - kontakt

Kontakter i FCE-Pensionistgruppen:

Formand
Arne Haugaard

Katsigvej 4, Skærum
9900 Frederikshavn
Tlf. 40 68 88 82
E-mail: haugaardarne@gmail.dk

Forretningsfører
Eddy Marup

Sølvgade 71, Hallund
9700 Brønderslev
Tlf. 50 99 79 00
E-mail: marrup@gmail.com

Regionsleder Nord
Jørn Houbak
Hattemagervej 12
9300 Sæby
Tlf. 40 87 10 43
E-mail: jorn.houbak@gmail.com

Suppleant Region Nord
Mogens Bæk
Ole Lukøjesvej 3
9700 Brønderslev
Tlf. 20 21 86 91
E-mail: mj-baek@mail.dk

Regionsleder Syd
Johannes Norrild
Fasanvej 1
6440 AUgustenborg
Tlf. 40 73 00 37
E-mail: am-j.norrild@vip.cybercity.dk

Suppleant Region Syd
Mogens Højstrup
Hjejlebakken 16
5210 Odense NV
Tlf. 50 49 01 45
E-mail: mobi@glenten.dk

Regionsleder Øst
Rudi Westergaard
SKytten 42
3650 Ølstykke
Tlf. 60 13 35 00
E-mail: fce@58100642.dk

Suppleant Region Øst
Hanne Strunge
Spaden C4, st., dør 4
2630 Taastrup
Tlf. 20 46 76 85
E-mail: hanne@strunges.dk

FCE's vedtægter

 

 

 

Gratis bog: "Mit liv med Søværnet"

Mogens Højstrup har forfattet et værk med titlen "Mit liv med Søværnet".

Det er interessant læsning for vore mange medlemmer der tilhører søens glade gutter, men en enkelt bolværksmatros som jeg selv finder den også interessant.

Bogen kan downloades her eller findes i listen over filer i højre side

Den er til dig og ganske gratis. 

--

Med vanlig venlig hilsen
Eddy Marrup

Æresmedlemmer

På FCE Pensionistgruppes generalforsamling onsdag 16. marts blev Poul Henning Klausen og Flemming de Lichtenberg udnævnt som æresmedlemmer.

Arne Haugaard, formand for Pensionistgruppen overrakte bevis herfor.

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling 19. april 2018 i Forsvarets Civil-Etats Pensionistgruppe under CS

Torsdag den 19. april 2018 klokken 11.00
i Seniorhus, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C.

Velkomst ved formand Arne Haugaard
Formand, CS, Jesper K. Hansen orienterer om CS

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg:
  1. valg af formand
  2. valg af forretningsfører
  3. valg af 3 regionsledere, Nord-Syd-Øst
  4. valg af 3 suppleanter, Nord-Syd-Øst
  5. valg af bilagskontrollant
  6. valg af suppleant for bilagskontrollant
 6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest

den 5. april 2018.

Regnskabet for 2016 og 2017 kan rekvireres ved tilmeldingen.
Pensionistgruppen yder tilskud til billigste togrejse med DSB (Pensionistbillet)

Af hensyn til traktementet, som pensionistgruppen er vært ved, bedes tilmeldingen ske til forretningsfører Eddy Marrup, marrup@gmail.com senest onsdag den 5. april 2018.