Hjem Centralforeningen for stampersonel

Obligatorisk medlemsforsikring

Gruppelivsforsikring & fritidsulykkeforsikring for CS medlemmer

Fra nytår dækker din ulykkesforsikring hele døgnet

Fra nytår forbedres den kollektive ulykkesforsikring, du har gennem CS, så du fremover er dækket både i fritiden og i arbejdstiden

Fra 1. januar 2017 ændres ulykkesforsikringen fra fritidsulykkesforsikring til heltidsulykkesforsikring.

Det betyder, uanset om du kommer ud for en ulykke i fritiden eller i arbejdstiden, er du omfattet af CS’ kollektive ulykkesforsikring. (Under mission-  delvis krigsforbehold, kommer Forsvarets særlige erstatning på banen)

Det er lykkedes at sikre den meget bedre ordning for kun 3 kr. yderligere om måneden.

Alle CS medlemmer, der betaler fuldt kontingent, seniorkontingent eller nedsat kontingent er automatisk omfattet af CS ulykkesforsikring og betaler til forsikringen gennem kontingentet.

Forsikringen er tegnet i Tryg, og forsikringssummen er 1.000.000 kr.  med udbetaling fra 5% mén – dobbelt erstatning fra 30% og ved 100% er udbetalingen 2.000.000 kr.

CS får mange spørgsmål omkring dækning vedr. kørsel på motorcykel – jo, der ydes fuld erstatning

Når de nye betingelser og særlige vilkår er endelig udarbejdet, vil de blive lagt på www.cs.dk  under forsikring og medlemsforsikring.

HUSK altid at anmelde din skade til CS, også hvis du anmelder til et andet forsikringsselskab, eller du anmelder en arbejdsulykke.

 


 

Skadeanmeldelser - forsikringsbetingelser

Heltidsulykke policenr. 882-3.000.001.798

Under download finder du
- Skadeanmeldelse – heltidsulykkesforsikring
- Tandskadeanmeldelse
- Tandlægeerklæring (udfyldes af behandlende tandlæge)


Print og udfyld det anmeldelsen, scan til e-mail eller send til
CS forsikring - Snorresgade 15, 2. - 2300  København S

Forsikringskonsulent Kirsten Flindt kan kontaktes på mail kirsten@cs.dk eller telefon 36 90 89 14.
(Husk ved mail, at oplyse navn, fødselsdag eller MA nr., telefonnr. og mail)

CS hovednummer 36 90 89 00 eller mail til CS kan også benyttes

Dødsfald eller fritidsulykke anmeldelse

Dødsfald eller heltidsulykke anmeldes til:

Forsikringskonsulent Kirsten Flindt på mail eller telefon 36 90 89 14
(Husk ved mail, at oplyse navn, fødselsdag eller MA nr., telefonnr. og mail adr.)

CS hovednummer 36 90 89 00 eller mail til CS kan også benyttes.