Hjem Centralforeningen for stampersonel

Hovedbestyrelsen

 

Hugo Nielsen

Hugo Nielsen

Værn: Flyvevåbnet

Telefon: 25 60 05 06

E-mail: E-mail

Niels Jørgen Lyngsø (Foto kommer snarest)

Værn: Flyvevåbnet

Telefon: 41 57 97 93

Michael Rønnow Andersen

Michael Rønnow Andersen

Værn: Flyvevåbnet

Telefon: 97 10 15 50 (lok. 4041)

E-mail: E-mail

Flemming Lassen

Værn: Flyvevåbnet

Telefon: 51 88 46 77

E-mail: E-mail

Henrik M. Andersen

Henrik M. Andersen

Næstformand værnsgruppe Hæren

Telefon: 72 82 14 41

E-mail: E-mail

Carsten S. Christensen

Værn: Hæren

Telefon: +45 76 95 54 35

E-mail: E-mail

Esben Keisig

Værn: Hæren

Telefon: +45 21 66 53 57

E-mail: E-mail

Lars Jensen

Værn: Hæren

Telefon: +45 21 53 23 41

E-mail: E-mail

Finn Bæk Karlsson

Finn Bæk Karlsson

Næstformand værnsgruppe Søværnet

Telefon: 20 87 57 24

E-mail: E-mail

Anders Johnsen

Værn: Søværnet

Telefon: +45 72 60 43 45

E-mail: E-mail

Lars Dalsgaard

Værn: Søværnet

Telefon: +45 72 85 32 12 / +45 30 68 71 50

E-mail: E-mail

Bjørn Nielsen

Værn: Søværnet

Telefon: +45 72 31 54 59

E-mail: E-mail

Ulrik Mosekjær

Ulrik Mosekjær

Næstformand Redningsberedskabet

Telefon: 73 52 74 00 lokal 77

E-mail: E-mail

Randi Nørgaard

Værn: Beredskabsstyrelsen

Telefon: +45 56 44 58 59

E-mail: E-mail

Jørgen Roland Pedersen

Jørgen Roland Pedersen

Næstformand den Civile gruppe

Telefon: 72 57 59 86

E-mail: E-mail

Morten Tving

Værn: Civile

Telefon: +45 74 59 09 00 lokal 5300

E-mail: E-mail

Per Staal

Værn: Civile

Telefon: +45 33 32 55 66

E-mail: E-mail

Knud Simon Hovmann Andresen

Værn: Civile

Telefon: +45 25 55 27 42

E-mail: E-mail

Ib Hjersing Skoubo

HB-observatør

Værn: Søværnet

Telefon: +45 72 85 62 13

E-mail: E-mail

Viggo Veje

Revisor

Værn: Hæren

Telefon: +45 21 43 41 22

E-mail: E-mail

Kell L. Andersen

Revisor

Værn: Søværnet

Telefon: +45 59 35 75 02

E-mail: E-mail