Forsvarets største fagforening
Centralforeningen for stampersonel

Fagligt sekretariat

CS's faglige sekretariat består af:

Centralforeningen for Stampersonel har viden og færdigheder af høj kvalitet på alle niveauer i organisationen. CS er til for medlemmerne, og vi lægger stor vægt på medlemsbetjening.

Hvis du er medlem af CS, og du har brug for hjælp, så kontakt en af vores faglige sagsbehandlere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn H. Bengtsen
Sekretariatschef
Telefon 36 90 89 31
Email 

 

Sagsområder:

 • Central- og hovedorganisation
 • Aftale og forhandlingskompetence
 • Arbejdsløshedsforsikring
 • CS Hovedbestyrelse
 • CS Kongres og konferencer
 • CS Afdelinger
 • CS samarbejdsaftaler og medlemstilbud
 • CS feriehuse

Medlem af CS Forhandlingsudvalg - teknikerudvalg
Medlem af CS Redaktionsudvalg

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjarne A. Kehr
Politisk koordinator
Telefon 36 90 89 21
Email 

 

Sagsområder:

 • Veteraner og veteranpolitik
 • Social kapital i forsvaret
 • Personalepolitik
 • Bemanding/krydsstillinger
 • Materielfagligt Forum i forsvaret
 • FSU Sundhedsfagligt Informationsforum
 • Værnepligtsområdet
 • Sekretær for arbejdsgrupper under hovedbestyrelsen

 

 


 

 

 

 

 

Mette Lind-Hansen
Specialkonsulent
Telefon 36 90 89 71
Email 

 

Sagsområder:

 • Juridisk rådgivning, herunder
  • Advarsler, disciplinær- og straffesager
  • Tjenestelige samtaler
  • Advokathjælp
 • Analysearbejde og rådgivning til ledelsen indenfor:
  • Jura
  • Beskæftigelse- og arbejdsmarkedspolitik
  • Arbejdsmiljøpolitik
 • Arbejdsskader
 • Arbejdsmiljø
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Flemming Fage Sørensen
Specialkonsulent
Telefon 36 90 89 44
Email 

 

Sagsområder:

 • Uddannelse
 • HR og karriererådgivning
 • Samarbejde og samarbejdsudvalg
 • Tillidsrepræsentanter
 • CS kursus og uddannelsestilbud

 

 

 

 

 

 

 

Rune Kjølby Larsen
Specialkonsulent
Telefon 36 90 89 25
Email 

 

Sagsområder:

 • CS organisationsaftale
 • Lønudvalg
 • Lønberegning og statistik
 • Arbejdstid
 • Ferie
 • Orlov, herunder barsel
 • Tjenesterejser
 • Pensionsforhold

 

 

 

 

 

 

 

Torben Bratved
Medlemskonsulent
Telefon 36 90 89 33
Email 

 

Sagsområder:

 • INTOPS
 • Stillingsklassificering og funktionsbeskrivelser
 • Bemanding/krydsstillinger
 • SKAT
  • Differencefradrag
  • Beskatning af tjenesteydelser, INTOPS mv.
 • Medlemsmøder
 • Stillingsklassificering og funktionsbeskrivelser
 • Bemanding/krydsstillinger
 • Medlemsrådgivning vedrørende:
  • Løn og tillæg, herunder lokale forhandlinger
  • Ansættelse, herunder genplacering og omstilling
  • Afskedigelser - på grund af arbejdsmangel
  • Tjenestemandspension
  • International tjeneste

 

 

Magnus Pedersen
Medlemskonsulent
Telefon 36 90 89 36
Email 

 

Sagsområder:

 • Forsvarets Velfærdsfonde
 • Mulighedskommission
 • Forsvarets boliger
 • Medlemsrådgivning vedrørende:
  • Afskedigelser - på grund af sygdom 
  • Sygdom og fleksjob
  • Sygdom

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Olsen
Medlemskonsulent
Telefon 30 49 13 87
Email 

 

Sagsområder:

 • Medlemsmøder, herunder orientering ved skoler
 • Medlemsrådgivning
 • Medlemshvervning og medlemsfastholdelse
 • SKAT - differencefradrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsten Flindt
Forsikringskonsulent
Telefon 36 90 89 14
Email 

 

Sagsområder:

 • CS forsikringsordninger
 • Begunstigelser og testamenter
 • Orienteringsmøder i forbindelse med INTOPS