Hjem Centralforeningen for stampersonel

Fagligt sekretariat

CS's faglige sekretariat består af:

Centralforeningen for Stampersonel har viden og færdigheder af høj kvalitet på alle niveauer i organisationen. CS er til for medlemmerne, og vi lægger stor vægt på medlemsbetjening.

Hvis du er medlem af CS, og du har brug for hjælp, så kontakt en af vores faglige sagsbehandlere.

 

Finn H. Bengtsen

Sekretariatschef

Telefon: 36 90 89 31

E-mail: E-mail

Sagsområder:

Central- og hovedorganisation
Aftale og forhandlingskompetence
Arbejdsløshedsforsikring
CS Hovedbestyrelse
CS Kongres og konferencer
CS afdelinger
EUROMIL
CS samarbejdsaftaler og medlemstilbud
CS Feriehuse

Bjarne A. Kehr

Specialkonsulent

Telefon: 36 90 89 21

E-mail: E-mail

Sagsområder:

Uddannelse
HR og karriererådgivning
Veteraner og veteranpolitik
Socialt kapital i forsvaret
Personalepolitik
Personel af reserven og frivillige
Hjemmeværnet
Værnepligtsområdet
Sekretær for arbejdsgrupper under hovedbestyrelsen

Mette Lind-Hansen

Specialkonsulent

Telefon: 36 90 89 71

E-mail: E-mail

Sagsområder:

Juridisk rådgivning, herunder
   Advarsler, disciplinær og straffesager
   Tjenstlige samtaler
   Advokat hjælp

Arbejdsskader

Sociale sager, herunder
   Sygdom
   Afskedigelser pga. sygdom
   Fleksjob


Analysearbejder og rådgivning til ledelsen indenfor
   Jura
   Beskæftigelse- og arbejdsmarkedspolitik
   Arbejdsmiljøpolitik

Flemming Fage Sørensen

Specialkonsulent

Telefon: 36 90 89 44

E-mail: E-mail

Sagsområder:

CS organisationsaftale
Lønudvalg
Arbejdstid
Orlov, herunder barsel
Ferie
Tjenesterejser
Pensionsforhold
Samarbejde og samarbejdsudvalg
Tillidsrepræsentanter

Torben Bratved

Medlemskonsulent

Telefon: 36 90 89 33

E-mail: E-mail

Sagsområder:

INTOPS 
Stillingsklassificering og funktionsbeskrivelser 
Bemanding/krydsstillinger
Medlemsmøder
Medlemsrådgivning vedr:
   Løn og tillæg, herunder lokale forhandlinger
   Ansættelse, herunder genplacering og omstilling 
   Afskedigelser – pga. arbejdsmangel
   Tjenestemandspension
   International tjeneste

Max Olsen

Medlemskonsulent

Telefon: 30 49 13 87

E-mail: E-mail

Sagsområder:

Medlemsmøder, herunder orientering ved skoler
Medlemsrådgivning
Medlemshvervning og medlemsfastholdelse
SKAT  - principsager
   Beskatning af tjenesteydelser, INTOPS mv.
   Differencefradrag

Jan Berg Rasmussen

Medlemskonsulent - Herning

Telefon: 60 47 04 75

E-mail: E-mail

Sagsområder:

CS kursus og uddannelsestilbud
Arbejdsmiljø
Medlems- og orienteringsmøder
Bisidder
Medlemsrådgivning (sammen med TB) vedr.
   Løn og tillæg, herunder lokale forhandlinger
   Tjenestemandspension

Ole Kjær Poulsen

Medlemskonsulent

Telefon: 23 24 23 88

E-mail: E-mail

Sagsområder:

Kontakt til afdelingerne og tillidsrepræsentanterne
Medlemshvervning og fastholdelse
Lokale møder, bisidder ved tjenstlige samtaler
Medlems- og orienteringsmøder

Kirsten Flindt

Forsikringskonsulent

Telefon: 36 90 89 14

E-mail: E-mail

Sagsområder:

CS forsikringsordninger
Sundhedsforsikring
Ulykkesforsikring
Erhvervsudygtighed
Dødsfald - livsforsikring
Begunstigelse og testamente
Medlemsmøder og orienteringsmøder i forbindelse med INTOPS