Forsvarets største fagforening
Centralforeningen for stampersonel

Bindende svar

Til ansatte ved Forsvaret

Bindende svar – rejsegodtgørelse og differencefradrag

Når du søger om bindende svar vedrørende skattefri rejsegodtgørelse eller differencefradrag i forbindelse med uddannelses- eller kursusophold, er der visse oplysninger, SKAT skal bruge for at kunne afgive det bindende svar. Du bedes derfor oplyse følgende:

A)    Hvilke ydelser anmodningen vedrører
a.    Time-/dagpenge – også kaldet merudgiftsgodtgørelse (vedrører kost  og småfornødenheder)
b.    Logigodtgørelse – godtgørelse for logi, såfremt du selv afholder udgiften hertil
c.    Differencefradrag – fradrag for forskellen på de af Skatterådet fastsatte satser og de af forsvaret udbetalte satser
d.    Andet – eksempelvis befordringsgodtgørelse eller befordringsfradrag

B)    Hvilken uddannelse der er tale om
a.    Uddannelsens betegnelse – eksempelvis ”Videreuddannelsestrin I for mellemledere” eller ”Grundlæggende sergentuddannelse”
b.    Hvorvidt det er en intern eller ekstern afholdt uddannelse – det vil sige, om det er forsvaret selv, der afholder uddannelsen, eller om det er en civil institution som eksempelvis et universitet, der afholder uddannelsen
c.    Uddannelsesstedets navn og adresse

C)   Over hvilken periode det aktuelle uddannelsesophold løber

D)   Hvor lang den daglige arbejdstid er
a.    Undervisningstid
b.    Gruppearbejde, forberedelsestid m.v.

E)    Hvem der betaler for uddannelsen

F)    Hvorvidt du får løn under uddannelsen

G)   Hvorvidt du står til rådighed for forsvaret i uddannelsesperioden – det vil sige, om du  under uddannelsen kan sendes i tjeneste

H)    Hvorvidt du har aftjent din værnepligt

I)     Hvad din stilling/rang er under uddannelsesforløbet

J)     Hvor dit faste tjenestested er

K)    Hvor du skal bo under uddannelsesforløbet

L)    Hvem der afholder udgiften til logi

M)   Hvorvidt du beholder din nuværende bopæl – og hvis det er tilfældet
a.     Hvor ofte du forventer at benytte bopælen i uddannelsesperioden
b.     Hvori din tilknytning til bopælskommunen består

Herudover kan der i den enkelte sag være brug for yderligere oplysninger, men er det tilfældet, vil SKAT rette henvendelse til dig.Det vil desuden være en god ide at vedhæfte en kopi af din kontrakt med forsvaret.

Under download finder du en anmodning om bindende svar.

I forbindelse med bindende svar fra SKAT henledes opmærksomheden endvidere på følgende artikel fra PricewaterhouseCoopers i Ajour Spots, juni nr. 2008.